Connie Coppen heeft 20 jaar ervaring met vele vormen van massage als therapeute en docente voor de vakken massage, reflexologie, chinese filosofie en psychische achtergronden van ziekte. Toen zij zelf een baby kreeg kon zij niet anders dan terugkeren naar eenvoud. Spelenderwijs dat nieuwe mensje ontdekken. In bad, want dat bleek de beste plek om comfortabel van elkaar te genieten. Ze schreef er een boekje over: ‘Babymassage spelenderwijs’.

Babymassage Spelenderwijs

door Conny Coppen

Iedere vader, moeder of verzor-ger zou een baby moeten kunnen masseren. Anders dan therapeutische massage is babymassage niet voorbehouden aan therapeuten. Integen-deel. Babymassage is wezenlijk aanraken: (aan)raken en je laten raken.
Een baby masseren is een gouden kans om te erva-ren wat liefde is en ervaren dat er liefde in je leeft. Dat je liefde kunt geven en ontvangen zonder dat er iets moet, zonder dat er iemand iets van je verlangt, zonder dat liefde verward gaat worden met begeerte. Een baby immers is open, eerlijk, ontvan-kelijk en nog niet geprogrammeerd met verwachtingen, normen en waarden zoals wijzelf helaas meestal wel zijn. Toen ik ons derde kindje, Nathan, in die eerste weken van zijn leven in de ogen keek, was het alsof ik mijzelf naakt in de spiegel zag: ieder plekje dat onecht, verwrongen, vervormd, en niet oorspronke-lijk was werd mij in minder dan een seconde getoond. Hier keek een mens mij in de ogen, zo open, zo puur en onbeschaamd, zon-der iets er tussen. Het raakte mij diep.

Een baby masseren is voor mij dan ook niet iets wat ik doe voor de baby alleen; met andere woorden: het is geen eenrich-tingverkeer waarin ik de gever ben en het kindje de ontvan-ger. Wanneer ik bereid ben het kindje onder mijn handen werke-lijk te zien en te voelen - bereid ben er dus wezenlijk contact mee te maken - dan worden geven en ontvangen één: één grote stroom van voelen waarvoor geen woorden meer zijn.
Waar geven en ontvan-gen één zijn, daar zijn ik en jij ook één. Dit is denk ik niet iets wat je kunt nastreven, omdat streven op zich inhoudt dat je denkt dat het er (nog) niet is. En wanneer je denkt dat het er (nog) niet is, dan kan dit gevoel er moeilijk nú zijn. Het heeft dus geen zin om uit te zijn op een of andere ervaring.
Een baby masseren is, als het goed is, spelen en ontdekken. Spelen en ontdekken zijn wezenlijke dingen voor een mens en zouden niet moeten worden beperkt tot de kindertijd. Wanneer wij spelenderwijs een kindje masseren kunnen we hem het beste bereiken. Wanneer wij een kind masse-ren vanuit een "moeten", geven we het kind niet onze liefde maar onze dogma's en conditione-ringen.

Wat mij betreft is babymassage voor ons een goede kans om onze eigen conditioneringen en dogma's te gaan zien en onszelf ervan te ontdoen. Wanneer je werkelijk bereid bent te gaan zien wat er in jou oorspronkelijk en gaaf is en wat niet, dan kan niemand je daar beter bij helpen dan juist een baby. Een baby immers is nog blanco, puur, niet belast en niet bepaald door normen, waarden, regels, dogma's en principes. Ontdek je eenmaal de waarde van werkelijk contact maken met een baby, dan hoef je als bewust levende, of spiritueel geïnteresseerde vader of moeder niet langer gefrustreerd te zijn dat je weinig tijd voor ‘jezelf’ hebt. Op deze manier wordt het samen zijn met je kindje de beste manier om zelf innerlijk te groei-en en bewust te worden. Daar kan geen cursus, geen scholing tegen op.

Welkom, veilig en bevestigd tot in elke cel van zijn lichaam

Vanuit mijn ervaring met massage wist ik hoe belangrijk aanra-king is voor de ontwikkeling van het voelen en voor het leren verstaan van de taal van het lichaam. Voor een baby is het van essentieel belang te voelen dat hij welkom is, dat hij geliefd is, enz. Een baby is nog zo nieuw in de begrensde wereld van het fysieke bestaan. Massage en liefdevolle aanraking helpen het kindje zich bewust te worden van zijn lichaam. Het helpt hem alle delen van zijn lichaam te voelen en - belangrijker nog - zich welkom, veilig en bevestigd te gaan voelen tot in elke cel van zijn lichaam.
Ik ben ervan overtuigd dat dat bepalend is voor het basisgevoel van waaruit het kind nu, en zijn hele verdere leven, zal voelen en handelen. Mijn werk als therapeut heeft mij keer op keer laten zien dat ervaringen - vooral vroege of heftige ervaringen - hun invloed hebben op de hele persoon, van emotie tot adem tot zelfs in de botten en de cellen aan toe.

Wat we als kind ervaren beïnvloedt ons hele leven

Als volwassenen kunnen we soms lijden aan chronische gevoelens van bij-voorbeeld onveiligheid, nervositeit, instabiliteit, angst, eenzaamheid e.d. Dat soort gevoelens is uiteindelijk vaak terug te voeren op een basis-gevoel van onveiligheid of van gebrek aan wezenlijke aandacht in de kindertijd. Hoe vroeger in je leven iets zijn invloed op je heeft, hoe minder bewust en hoe meer fysiek de gevoelens en spanningen die daarmee samen hingen in je verankerd worden. Dat wat je onbewust met je meedraagt heeft het meest de neiging om zich in je lichaam uit te drukken (in lichaamshouding, chronische spierspanningen enz.) Dat wat onbewust in je leeft bepaalt veel van je voelen, handelen en denken zonder dat je er via je bewuste wil invloed op uit kunt oefenen.
Het is overigens ook vandaar uit dat we vaak onbewust invloed uitoefenen op onze kinderen. Zoals ook wij van onze ouders patronen hebben meegekregen en in de mate waarin wij zelf onbewust blijven van onze diepere gevoelens, zullen we die familie-patronen onbedoeld vaak ook weer aan onze eigen kinderen doorgeven. Het is onvermijdelijk dat we dingen fout doen. Wij leren en worden sterker door het proces van bewustworden en loslaten van patronen die onze ouders ongewild en ongevraagd in ons veran-kerd hebben. Onze kinderen leren van onze fouten. Waar het om gaat is dat onze intentie goed is en we zo bewust mogelijk hande-len. Liefde houdt ook een zekere mildheid ten aanzien van ons eigen onver-mogen in. Massage en liefdevolle aanraking zijn dus een welkome hulp wanneer je wilt voorkomen dat je jouw dogma's, conditioneringen en patronen doorgeeft aan je kinderen. Masseren helpt je kind, maar het helpt ook je zelf. Je kunt immers geen liefde geven zonder liefde te voelen. Je kunt geen aandacht geven zonder aandachtig - dat is : in het hier en nu aanwezig - te zijn. Als je warmte geeft, zul je zelf die warmte voelen.

De baby masseren in bad; feest voor twee !

Toen Nathan ongeveer twee weken oud was is het feest begonnen: Samen met hem in bad. Knus, warm en vertrouwd. Na het uitkleden wreef ik Nathans lijfje in met olie en in het bad masseer-de ik hem. Het werd een (bijna) dagelijks feest wat ons beiden zo goed is bevallen dat ik besloot om deze ervaring op papier te zetten.
De eerste keer dat ik Nathan in bad ging doen, vond ik het maar onhandig en afstandelijk om hem in dat kleine baby-badje te stoppen. Eerst moest het badje te voorschijn geto-verd, de badstandaard en emmers water moesten gehaald en na het badde-ren moest het bad weer leeggekiept. Ik vond het zwaar en onhandig en niet echt leuk en daarbij had ik zélf zo'n be-hoefte aan de warme omhulling van een bad.
In bad gaan wordt voor kraamvrouwen de eerst weken vaak afge-raden (hoewel de meningen daarover steeds meer verdeeld raken) Het kon mij niet schelen; De gedachte aan een warm bad was te aantrekkelijk.Van die eigenwijsheid heb ik nooit spijt gehad. In tegendeel ! Voor de hygiëne is het overigens wel verstandig je voor je in bad gaat te wassen en pas met dit ritueel te beginnen nadat de heftigste bloedingen voorbij zijn. De volgende keer dat ik Nathan in bad deed, bedacht ik van te voren tot in de puntjes wat ik zou kunnen doen om samen met hem in bad te kunnen gaan. Ik legde het aankleedkussen in de badkamer op de grond, legde kleertjes en een schone luier klaar, zorgde dat ik een goede natuurlijke olie bij de hand had, zette het bad aan en waste mezelf. In die tussentijd lag Nathan op de badkamervloer op het aankleedkussen en kon dus niet op de grond vallen. Toen ik zelf gewassen was, ging ik op de badkamervloer zitten (op een klein handdoekje voor het geval ik wat zou vloei-en). Nathan lag voor mij op het aankleedkussen met zijn hoofd richting mijn voeten zodat ik oogcontact met hem kon maken. Mijn benen legde ik op het aankleedkussen tegen Nathans lijfje aan. Ik kleedde Nathan uit. Door de nabijheid en het contact was zijn reactie nu veel minder paniekerig met uitkleden dan de keren daarvoor. Voor mijzelf was het heerlijk om in alle rust op de grond te kunnen zitten met het uitkleden en in-oliën van Nathan. (Staan was de eerst weken na de bevalling voor mij toch tamelijk vermoeiend.)

De eerste keren dat ik dit zo deed, masseerde ik Nathan voor we samen in bad gingen. Later heb ik dat veranderd. Masseren in het bad is veel lekkerder om te doen en voor Nathan was het duidelijk een feest. Als ik Nathan voor het badderen masseer-de, dan merkte ik dat hij het al snel zat werd en een beetje ging huilen of onrustig was. Masseerde ik hem in het bad dan was hij veel meer ontspannen en vond hij het heer-lijk. Voor mijzelf merkte ik dat het masseren in bad het meest na-tuurlijk en meest vanzelfspre-kend was.
Gaandeweg ontdekte ik de meest ideale houdingen voor Nathan, die voor hem veilig en prettig waren en die mij de mogelijkheid gaven om zijn lijfje op een ontspannen manier zo goed mogelijk te masseren. Masseren en wassen werden een groot feest voor Nathan en mij !
Na een aantal keren begon Nathan al van top tot teen te stra-len als hij het geluid van het bad hoorde. Zo was het vanzelf niet moeilijk of belastend om masseren in de dagelijkse routi-ne in te bouwen. In bad moesten we toch allebei en op deze manier was het een programmapunt in de dag waarop ik me altijd kon verheugen. Zo werd massage en aanraking een doelbewust en vanzelfsprekend gebeuren tussen Nathan en mij.

Gaandeweg ontstond spelenderwijs een hele serie massagegrepen die nu in een boekje bijeen worden gebracht. Zo werd het bijvoorbeeld een gewoonte om Nathan - als ik hem na het slapen verschoonde (en soms ook op andere momenten)- te helpen om weer bewust in zijn lichaam te komen. Dat deed ik door beurte-lings zijn borst, buik , rug, billen , armen en benen met mijn handen helemaal te omvatten . Ik gaf daarbij vrij veel druk. Nathans reactie was, dat hij dat deel van zijn lichaam dat omvat werd, helemaal in mijn handen drukte. Hij genoot altijd van deze manier van aanraken. Vooral na het slapen was dit een welkome handeling. Na het slapen had Nathan (en hebben de meeste mensen) de neiging om zich uit te rekken. De omvattende druk versterkt het effect van uitrekken.
Een baby masseren betekent in de eerst plaats :je liefde laten stromen. Je hart open zetten en samen met je kind genieten. Dat is het allerbelangrijkste wat je je kind kunt geven.

Liefde laten stromen

Hoe doe je dat: je liefde laten stromen en genieten ? Mijn ervaring tijdens het geven van massage lessen is, dat mensen vaak door een periode van frustratie heen gaan bij het aanle-ren van methodes en technieken. De frustratie ontstaat in het alge-meen doordat met het leren van methodes en technieken het hoofd zo zeer gaat werken , dat dat ten koste gaat van het voelen. Presteren, het goed willen doen en daaraan gekoppeld een zekere faalangst blokkeren al snel de stroom van het voelen; men is niet meer in staat om er 100% in aandacht te zijn. In het algemeen is daar weinig aan te doen. Wie therapeutisch wil werken zal door deze fase heen moeten tot hij het punt bereikt waarop de kennis vanzelfsprekend wordt. Dan kan het denkhoofd weer worden losgelaten en kunnen kennis, voelen, waarnemen en intuïtie geïntegreerd worden.
Babymassage is echter in de eerste plaats koestering. Het belangrijkste doel is het kind welkom te heten in deze wereld en in zijn lichaam. We willen onze onder-linge band en liefde versterken zodat er een basis van ver-trouwen en ontspanning kan ontstaan die een "goede bodem " vormt voor het kind om in te groeien. Koesteren en liefhebben kun je niet met je hoofd. Warmte geven kun je niet vanuit "koude ratio". Daarom zijn technieken, drukpunten en methodes wat mij betreft bij babymassage van ondergeschikt belang. Wie werkelijk zijn kind kan aanraken en masseren met een open hart en met bovengenoemde intentie, zal altijd merken dat het een feest is: zowel voor hemzelf als voor het kind! Er is daarin geen plaats voor moeten, voor faalangst of voor onze-ker-heid. Je hebt altijd een graadmeter bij je en dat is je eigen gevoel gekoppeld aan de reactie van je kindje. En wees gerust: een kind is duidelijker dan wie ook in zijn reactie. Als je iets "fout" doet zal een kind niet - zoals volwassenen dat soms wel doen - net doen alsof het toch wel goed is. Als het fijn is wat je doet, zal je dat zonder twijfel merken en dan weet je dat het goed is. Zelfs pijnlijke reflexzones op de voetjes kun je op zodanige manier masseren dat het voor het kind aangenaam is. Hoofdzaak is een liefdevolle en gevoelvolle aanraking waarbij je handen als het ware communiceren met het kind. In die communicatie tasten al je zintuigen voortdurend af of het kan, of het fijn is en of hetgeen je doet ook ontvangen wordt door je kindje.

Oog in oog met het wonder dat het leven is

Als je zachtheid wilt geven, zul je zelf moeten ‘smelten’, als je warmte wilt geven zul je warmte moeten voelen.
Een gevoel van warmte (liefde, genegenheid), kun je oproepen door de juiste intentie en de juiste gedachten. Het omgaan met kinderen is een kans om ons er telkens weer aan te herin-neren dat we mogen genieten, om telkens weer de inten-tie om lief te hebben in onszelf naar boven te roepen.
Wat ik zelf telkens weer probeer , is om mijn kinderen echt te "zien". Ik tast als het ware met mijn voelen af : "Wie ben jij wezenlijk"? Als ik diep genoeg dóór voel, kom ik altijd iets tegen van ‘God’; iets oorspronkelijks, onbeschrijfe-lijks, iets wonder-lijks. Voor ik het weet sta ik oog in oog met het grote wonder dat leven is. En als je eenmaal het grote dagelijkse wonder kunt voelen, is de Liefde er vanzelf. Het is niet belangrijk of ik alles ‘goed’ doe. De essentie is dat ik de dingen die ik doe met liefde en overga-ve kan doen.

Literatuur:
Wie meer wil weten kan een voorlopige uitgave van het boekje ‘Babymassage spelenderwijs’ bestellen door overmaking van ƒ15,- + ƒ5,- verzendkosten op giro 4519495 t.n.v. A.P.H. Coppen, Alexander Numankade 211 3572 KX UTRECHT onder vermelding van "babymassage". Het wordt dan binnen 1 - 4 weken thuisgestuurd.

Streamers:
Wanneer wij een kind masseren vanuit een "moeten", geven we het kind niet onze liefde maar onze dogma's en conditioneringen.

Een baby masseren betekent in de eerste plaats je liefde laten stromen

Het belangrijkste doel is het kind welkom te heten in deze wereld en in zijn lichaam.

Bij de foto’s:
Een baby masseren in bad is feest voor twee.
Spelenderwijs tasten wij af: wie ben jij wezenlijk?